Tạp chí âm thanh WikiAudio

[VIDEO_HƯỚNG DẪN] Cập nhật phần mềm và tải bài hát cho đầu karaoke BTE S600 (Nhôm, Nhựa, KIT...)

15:30 - 07/11/2018 Wiki Audio
  • Sửa lỗi kết nối WIFI hotspot (bỏ hai số "00" khi nhập mật khẩu)
  • Quét nhạc và tải nhạc online nhanh hơn
  • Chọn bài mượt hơn...

Nguồn: Bte.vn